- By Mehmet Ö. Alkan Suavi Aydın Mete Tunçay Foti Benlisoy Cemil Oktay İlber Ortaylı Şerif Mardin Cemil Koçak

Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası

 • Title: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası
 • Author: Mehmet Ö. Alkan Suavi Aydın Mete Tunçay Foti Benlisoy Cemil Oktay İlber Ortaylı Şerif Mardin Cemil Koçak
 • ISBN: null
 • Page: 335
 • Format: Hardcover
 • Tanzimat ve Me rutiyetin Birikimi Cumhuriyet e Devreden D nce Miras Modern T rkiye de Siyasi D nce Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir ki

  Modern T rkiye de Siyasi D nce, Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n, siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak, analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir kitap kimli i de ta d bu dokuz ciltlik edisyonda, d nsel y nelimler, tart malar polemikler, ideolojik s ylemler, zerinde odakla lan izlekler, ayr ca bunlar n dModern T rkiye de Siyasi D nce, Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n, siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak, analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir kitap kimli i de ta d bu dokuz ciltlik edisyonda, d nsel y nelimler, tart malar polemikler, ideolojik s ylemler, zerinde odakla lan izlekler, ayr ca bunlar n d nsel esin kaynaklar , d nemler ve ak mlar boyunca etkisini hissettiren g l zihniyet kal plar mercek alt na al n yor Ayr ca politik d nceye etkisi olan kurumlar, dergiler, d nce insanlar n n portreleri kart l yor Baz konular sorunlar ise, farkl ak mlar ba lam nda ele al narak, de i ik vecheleriyle inceleniyor Ana ak mlar, d neme damgas n vurmu ideolojiler yan nda, marjinal say lan aray lar , savrulu lar da g z ard etmeden

  1 thought on “Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *