- By A. Kadir

Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri #2

 • Title: Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri #2
 • Author: A. Kadir
 • ISBN: 9789756865361
 • Page: 444
 • Format: Paperback
 • D nya Halk ve Demokrasi iirleri inde ya ad m z d nyay nas l g r yoruz Bize g sterildi i gibi mi yoksa ger ek y z yle mi Elbette eme in emek inin yo urdu u bir maya var ve bu belirliyor d nyan n ger ek y z n Her alanda oldu u gibi

  inde ya ad m z d nyay nas l g r yoruz Bize g sterildi i gibi mi, yoksa ger ek y z yle mi Elbette eme in, emek inin yo urdu u bir maya var ve bu belirliyor d nyan n ger ek y z n Her alanda oldu u gibi sanatta da bu b yle iir, sanat n en k kl dal olarak, bu y z n ortaya kmas nda, g r l r k l nmas nda nemli bir yer tutuyor.A Kadir in b y k bir emekle, titiz inde ya ad m z d nyay nas l g r yoruz Bize g sterildi i gibi mi, yoksa ger ek y z yle mi Elbette eme in, emek inin yo urdu u bir maya var ve bu belirliyor d nyan n ger ek y z n Her alanda oldu u gibi sanatta da bu b yle iir, sanat n en k kl dal olarak, bu y z n ortaya kmas nda, g r l r k l nmas nda nemli bir yer tutuyor.A Kadir in b y k bir emekle, titiz bir al mayla ba latt D nya Halk ve Demokrasi iirleri antolojisi, i te bu i levi yans tan r nlerden Onu okudu umuzda, iirin yaln z belli lkelerle, belli ba l ozanlarla de il, b t n kara par alar n a lar boyunca kapsayan ana damar yla bulu uyoruz.Antolojinin her cildi, biraz daha belirlilik kazanan bir y z kar yor kar m za Mayas nda eme in, emek inin yer ald yer ald bir d nyan n ger ek y z n Kemal zer

  1 thought on “Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri #2

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *