- By Özge Calafato Hande Ortaç

Su Eleştirmenleri

 • Title: Su Eleştirmenleri
 • Author: Özge Calafato Hande Ortaç
 • ISBN: null
 • Page: 414
 • Format: ebook
 • Su Ele tirmenleri Su Ele tirmenleri zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan b y k laflardan ve karma k olay rg s nden uzak durarak dilin olan

  Su Ele tirmenleri, zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan, b y k laflardan ve karma k olay rg s nden uzak durarak dilin olanaklar n dupduru, s ss z ama derin anlat m yla zorluyor yk lerinde Neredeyse her yk n n kendine ait bir jargonu, okurken g ze batmayan, tam isabet yeni deyi leriSu Ele tirmenleri, zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan, b y k laflardan ve karma k olay rg s nden uzak durarak dilin olanaklar n dupduru, s ss z ama derin anlat m yla zorluyor yk lerinde Neredeyse her yk n n kendine ait bir jargonu, okurken g ze batmayan, tam isabet yeni deyi leri var Sadece dilde hapsolmu bir yarat c l ktan bahsetmek kitab n genel fikrine haks zl k olur yk lerde g nl k ya am n detaylar n didikleyip nano boyutta sistemi var eden masum g r n l yap ta lar na ula may ba ar yor Calafato Metninin merkezine ald bu detaylar mercek alt na yat r yor ve groteskle tirerek okuyan bu s radan ve al lm duruma yabanc la t rmay ba ar yor Durumlar n, diyaloglar n, duygular n alt n ustal kla bo alt yor ve kar m za abs rt olarak nitelendirebilece imiz yk ler karmay ba ar yor Bu kitapta yk ler 3 farkl ba l k alt nda grupland Bunun en temel nedeni birbirinden daha parlak fikirlerin bir zaman sonra bir di erinin n ne ge mesiydi yk ler korkusuzca k k burjuva hayat m za derinlikli ele tiriler getiriyor ya da var olan y k p yerine yeni bir nermeyle geliyordu Okunduklar anda dokundu u yer itibariyle derinden sarsan, sorgulayan, dalga ge en ama okunduktan hemen sonra zihnin o sinsi reddedi iyle unutulmak istenen metinlerdi hepsi Zihnin bu korunmac l na m sade etmeden, tekrarlayan temalar ve durumlar yan yana getirme abas , metinlerin yaratt etkinin daha uzun s re devam etmesini sa lamaya y nelik Yoksa Calafato nun derinden akan alayc l n ve bunun st ne ustal kla in a etti i durumlar boyunduruk alt na alma, kitab bir m dahaleyle daha iyi anla lmalar n sa lama tela esi hi de il T rkiye nin ilk elektronik yay nevi olma zelli i ta yan altKitap n, okurlar na kaliteli i erik sunma anlay n devam ettirdi ini d nd m z bu yeni yk kitab n keyifle okuman z dileriz Hande Orta Yazar zge CalafatoEdit r Hande Orta Kitap Tasar m Su Ba bu uFoto raflar zge CalafatoTu r yku Ekim 2013 altKitap ve zge Calafato

  1 thought on “Su Eleştirmenleri

  1. Kitabın farklı bir yapısı var. Edebiyattaki "intak" sanatı yazar tarafından çokça kullanılmış.Özellikle "Fotosentez yapan adam" kısmını çok beğendim.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *