- By Hulusi Turgut

Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi

 • Title: Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi
 • Author: Hulusi Turgut
 • ISBN: 9786050915280
 • Page: 429
 • Format: Paperback
 • Sabri lker in Hayat Hikayesi Sabri lker Harbi Balkan Harbi Birinci D nya Sava ve Bol evik htilali nin T rkiye den K r m a K r m dan T rkiye ye savurdu u bir ailenin yesiydi K r m da do du T rkiye de b y d Daha k k ya larda

  Sabri lker 93 Harbi, Balkan Harbi, Birinci D nya Sava ve Bol evik htilali nin T rkiye den K r m a, K r m dan T rkiye ye savurdu u bir ailenin yesiydi K r m da do du, T rkiye de b y d Daha k k ya lardan itibaren al maya ba lad kimi zaman rakl k, kimi zaman seyyar sat c l k yapt.1944 y l nda, stanbul Sirkeci de ekerleme imalat ve sat yapmak amac yla aSabri lker 93 Harbi, Balkan Harbi, Birinci D nya Sava ve Bol evik htilali nin T rkiye den K r m a, K r m dan T rkiye ye savurdu u bir ailenin yesiydi K r m da do du, T rkiye de b y d Daha k k ya lardan itibaren al maya ba lad kimi zaman rakl k, kimi zaman seyyar sat c l k yapt.1944 y l nda, stanbul Sirkeci de ekerleme imalat ve sat yapmak amac yla a abeyi As m lker in kurmu oldu u, m tevaz bir d kk nda i e ba lad O d kk ndan dev bir marka do du lkelerinden hi taviz vermedi, hep do ru bildi i yolda ilerledi Yard mseverdi ama bilinmesini istemedi Herkes onu merak etti, kendisi perde arkas nda durmay se ti.Bu kitapta, lker markas n n kurucular ndan Sabri lker in hayat hik yesini bulacaks n z ayn zamanda i iyle bisk vi imalat na ba layan, bug n 41 bin ki iyi istihdam eden dev bir firman n hik yesini okuyacaks n z Bir de T rkiye nin hik yesini T rkiye nin nde gelen i adamlar ndan Sabri lker in hayat yk s n ve bilinmeyenlerini usta gazeteci Hul si Turgut kaleme ald Ailesi, K r m dan T rkiye ye g ederken, baba Hac slam Efendi, i ine alt n gizlenmi yorgan ve ete i ni in Odesa da soka a b rakt Sabri lker, Diyarbak r da vatani g revini yaparken, kimi g rmek i in askerden ka t ard ndan nas l bir ceza ald nce r nlerinin markas , sonra ailenin soyad olan lker ismini, hangi romandan esinlenerek ald lar Sabri lker, Melekler bisk vi imal etmez s z n , kime ve neden s yledi lker in stanbul daki fabrikas , ni in bir gece ans z n Ankara ya ta nd Sabri lker, k z Ahsen zokur ile o lu Murat lker e neden silah kullanma talimleri yapt rd

  1 thought on “Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *