- By Ziya Nur Aksun

Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman

 • Title: Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman
 • Author: Ziya Nur Aksun
 • ISBN: 9789754378207
 • Page: 168
 • Format: Paperback
 • Cihan Padi ah Muhte em S leyman Cihan Padi ah Sultan S leyman Han Gazi Yar m y zy la damgas n vuran T rk h k mdar Ayn anda Akdeniz de Birle ik Ha l donanmas na meydan okurken do uda Hind Denizinde donanma gezdiren Orta Avrupa da A

  Cihan Padi ah Sultan S leyman Han Gazi Yar m y zy la damgas n vuran T rk h k mdar Ayn anda Akdeniz de Birle ik Ha l donanmas na meydan okurken, do uda Hind Denizinde donanma gezdiren, Orta Avrupa da Almanya i lerine ak nlar yapan ve ran cephesinde zaferler kazanan adalet ve disipliniyle halklar n ve farkl din mensuplar n n g venli ini sa layan, d zenlettirdi i kanuCihan Padi ah Sultan S leyman Han Gazi Yar m y zy la damgas n vuran T rk h k mdar Ayn anda Akdeniz de Birle ik Ha l donanmas na meydan okurken, do uda Hind Denizinde donanma gezdiren, Orta Avrupa da Almanya i lerine ak nlar yapan ve ran cephesinde zaferler kazanan adalet ve disipliniyle halklar n ve farkl din mensuplar n n g venli ini sa layan, d zenlettirdi i kanunlarla b st a m zda Va ington daki galeride te hir edilen hukuk adam h k mdar T rk asr denilen 16 Y zy l da, d nyan n ikinci b y k g c Safev T rkmen devleti, nc b y k g c olan Hindistan da Bab rl ler T rk Mo ol devleti, Orta Asya da eyban ler zbek T rk devleti ile birlikte T rk milletinin ve slam d nyas n n guru ru Y ksek ideallerle Y ce Devlet i y netmek suretiyle, toplumlar himaye alt nda tutarak devleti insanlar n saadetine zemin haz rlayacak bir kudret konumuna getirmek i in mr n harcayan b y k bir devlet ba kan H k mdarl n n d rtte birlik s resini seferlerde, ad rda ve at s rt nda bu y ce idealle t keten bir devlet vel si Bir kale dibinde can veren eh d hakan Avrupal lar n g z nde ise Muhte em S leyman te, Cihan Padi ah n n hik yesi

  1 thought on “Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *