- By Ziya Nur Aksun

2. Abdülhamid Han

 • Title: 2. Abdülhamid Han
 • Author: Ziya Nur Aksun
 • ISBN: 9789754377514
 • Page: 357
 • Format: Paperback
 • Abd lhamid Han D SRAELI Abd lhamid ne sef h ne m stebid ne mutaass p ne de m fsid bir adam de il dil ve memleketini seven bir h k mdard HUNTINGTON Bosfor da oturan ihtiyar tilki d nya ap nda bir siyas idi NG L

  D SRAELI Abd lhamid ne sef h, ne m stebid, ne mutaass p, ne de m fsid bir adam de il, dil ve memleketini seven bir h k mdard HUNTINGTON Bosfor da oturan ihtiyar tilki, d nya ap nda bir siyas idi NG L Z SEF R O CONNOR Avrupa da bar koruyan adamd r LAMOUCHE Hodbin olmakla beraber zek , kurnaz ve g yet al kan d AN HASLIP O asla c ni ve z lim de ildD SRAELI Abd lhamid ne sef h, ne m stebid, ne mutaass p, ne de m fsid bir adam de il, dil ve memleketini seven bir h k mdard HUNTINGTON Bosfor da oturan ihtiyar tilki, d nya ap nda bir siyas idi NG L Z SEF R O CONNOR Avrupa da bar koruyan adamd r LAMOUCHE Hodbin olmakla beraber zek , kurnaz ve g yet al kan d AN HASLIP O asla c ni ve z lim de ildi t rih bir g n onun, d ima milletinin sa deti i in al t n yazacakt r NG L Z SEF R LAYARD ok sevimli, iyi niyetli, do ru s zl , n zik ve insan duygularla m cehhez, tebaas n n hayr i in elinden gelen her eyi zevkle yapmaya haz r bir kimse olarak g r n yordu FRANSIZ EL S BOMPARD Sultan Abd lhamid Han, kendisiyle oynan l r bir padi ah de ildir Zaman nda Avrupa da onun kadar d siyasete a ina bir diplomat yoktu B y k feraset sahibi bir diplomat oldu undan, politika i lerini tehlikeli yerlerden ge meyerek idare ederdi LORD FICHER sene s ren Akdeniz Filosu amiralli im esnas nda iki ahsiyete tesad f etmi tim Sultan II Abd lhamid ve Papa XIII Leon ahsen II Abd lhamid e kar derin bir h rmetim vard r H lbuki bizim sef rimiz, benim g r me kat lm yordu Bu gibi i leri kavranm olanlar, Abd lhamid in b t n Avrupa n n en usta ve h zl d nen diplomatlar ndan oldu una h kmetmekte gecikmez Bu kitap onun 34 y la yakla an h k mdarl n n tenkitli tarihidir.

  1 thought on “2. Abdülhamid Han

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *