1 thought on “4 приказки без връщане

  1. Четири звезди за четирите приказки в тази тънка книжка, която отваря очи. По звездичка за всяка приказка, тъй наситена с онова, незримото, но тъй ценно за всеки от нас - чувството за предопределеност. Никой не може да избяга от съдбата си, никой не може да се върне обратно по п [...]

  2. Ти си виновен – му казала. – Затова тичах толкова, затова се потях да те догоня и другите ми се смееха. Съществува ред и ти го наруши със своето упорство. Сега твърде дълго сме били разделени и ти започна да навлизаш в моя свят и аз – в твоя. Но няма страшно. Твоят свят е хубав, [...]

  3. Мисля, че съвместната работа на Яна Букова и Яна Левиева, е дала чудесен резултат.

  4. Приказките на Яна Букова са като епизоди от сънища: лъкатушещи по странни пътеки на разказване, с диалози, при които сякаш пространството потреперва, докато ежедневното бяга през глава. Графичното оформление (Яна Левиева) напомня и свързва като цветове и типография "Пътува [...]

  5. Ако книгата е съставена от страници, на чиито бели полет се разполагат буквите, думите, стиховете, то „Четири приказки без връщане“ от Яна Букова (изд. „Жанет 45“, 2017 година; дизайн и предпечат: Яна Левиева) използва това бяло, за да създаде една своебразна „постановка на бу [...]

  6. Обичам творчеството на Яна Букова безкрайно много след "Пътуване по посока на сянката". И случайната ми среща с нея на Пролетния панаир на книгата в НДК, беше една прекрасна и вълнуваща изненада за мен. Сега отново ме увлича в своя талант с "4 приказки без връщане". Едно бижу, т [...]

  7. Признавам си, че досега не бях срещала книга, подобна на „4 приказки без връщане” на Яна Букова. Не бях запозната и със стила на авторката, понеже не съм чела другата й книга „Пътуване по посока на сянката”. Хубавото е, че винаги мога да наваксам този пропуск. „4 приказки без [...]

  8. Докато четях "Пътуване по посока на сянката" се влюбих в стила, метафорите и историите на Яна Букова. Един от любимите ми български автори :) Четирите приказки без връщане са като лабиринт. Чувствах се затворена в омагьосан кръг, където случките и хората се повтаряха безкрай/ [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *